Hoge Zeedijk 0 ong LANGEWEG

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Percelen landbouwgrond gelegen aan Hoge Zeedijk (ong.) te Langeweg

Gegevens object:
Percelen landbouwgrond gelegen aan Hoge Zeedijk (ong.) te Langeweg,
kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers:
- 660, groot 0.42.40 ha;
- 662, groot 0.41.80 ha;
Totaal groot 0.84.20 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is belast met herinrichtingsrente.
De herinrichtingsrente bedraagt voor kadastraal perceel gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer:
- 660 €. 23,89 (eindjaar 2021);
- 662 €. 23,55 (eindjaar 2021);
Totaal €. 47,44
Bron: Kadaster

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Moerdijk" van de gemeente Moerdijk en heeft daarin de enkelbestemming "agrarisch", de dubbelbestemming "waarde-Archeologie 7". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 1 maart 2018.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie januari 2019) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Zoekgebied windturbines;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Opstalrecht nutsvoorzieningen:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 660 is belast met een opstalrecht. Gerechtigde: Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB te
's-Hertogenosch.
Bron: Kadaster

Afwijkende gebruiksgrenzen:
Verkoper gebruikt (een gedeelte van) van de aangrenzende percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1482 en 1483, welke gelegen zijn tussen de te koop aangeboden percelen en de Hoge Zeedijk. Deze percelen zijn in eigendom van de gemeente Moerdijk. De feitelijke gebruiksgrenzen van de te koop aangeboden percelen wijken hiermee af van de kadastrale perceelsgrenzen. Verkoper kan er niet voor in staan dat gemeente Moerdijk een voortgezet gebruik van deze percelen toestaat.

Erfdienstbaarheden
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 660 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie N, nummer 657 (welke reeds is overgegaan in de nummers 1390 en 1391, welk laatste nummer reeds is overgaan in de nummers 1481, 1482 en 1483) is gevestigd een recht van weg van en naar de Hoge Zeedijk.
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 662 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie N, nummers 657 (welke reeds is overgegaan in de nummers 1390 en 1391, welk laatste nummer reeds is
overgaan in de nummers 1481, 1482 en 1483)en 663 is gevestigd een recht van weg van en naar de Hoge Zeedijk.
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 674 en ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie N, nummers 660 en 657 (welke reeds is overgegaan in de nummers 1390 en 1391, welk laatste nummer reeds is overgaan in de nummers 1481, 1482 en 1483)is gevestigd een recht van weg van en naar de Hoge Zeedijk.

Teeltplan:
2016: grasland
2017: grasland
2018: grasland
Bron: www.boerenbunder.nl

Overig:
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.

CONTACTGEGEVENS:
Bob Michielsen
Tel: 076-5937000 / 06-30082306
E-mail: bob@schalkmakelaardij.nl
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
0 ha 84 a 20 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
660
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Zevenbergen
Sectie
N
Perceel
662
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken