Meerberg 0 ong Teteringen

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan Salesdreef/Meerberg (ong.) te Teteringen

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen aan Salesdreef/Meerberg (ong.) te Teteringen, kadastraal bekend:
- gemeente Teteringen, sectie F, nummer 397, groot 1.20.40 ha;
- gemeente Teteringen, sectie F, nummer 831, groot 0.80.00 ha;
- gemeente Teteringen, sectie F, nummer 1659, groot 1.58.35 ha;
Totaal groot: 3.58.75 ha.

Herinrichtingsrente:
Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Teteringen" van de gemeente Breda en heeft daarin de enkelbestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden" en gebiedsaanduiding "Leefgebied kwetsbare soorten". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 mei 2006 en is (deels) onherroepelijk in werking.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 januari 2019) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Cultuurhistorie":
- Aanduiding – Cultuurhistorisch vlak;
- Aanduiding – Stalderingsgebied;
- Structuur – Gemengd landelijk gebied.
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Structuur – Gemengd landelijk gebied;
- (Deels) aanduiding – beperkingen veehouderij.
Op de themakaart "Water":
- (Deels) aanduiding – Reservering waterberging.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht
De percelen kadastraal bekend gemeente Teteringen, sectie F, nummers 397 en 831 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De gerechtigde betreft: Ennatuurlijk B.V., Achtseweg Zuid 153 X, te 5602 BE Eindhoven.

Teeltplan:
2017: Grasland
2018: Grasland
2019: Grasland
Bron: Boer & Bunder

Overig:
- De grond is niet gedraineerd en/of geëgaliseerd;
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.

CONTACTGEGEVENS:
Bob Michielsen
Tel: 076-5937000 / 06-30082306
E-mail: bob@schalkmakelaardij.nl
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 58 a 75 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Teteringen
Sectie
F
Perceel
397
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Teteringen
Sectie
F
Perceel
831
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Teteringen
Sectie
F
Perceel
1659
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken