Dit agrarisch object is verkocht onder voorbehoud

Rijsbergsebaan 0 ong GALDER

Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan Rijsbergsebaan (ong.) te Breda

Gegevens object:
Perceel landbouwgrond gelegen aan Rijsbergsebaan (ong.) te Breda, kadastraal bekend gemeente Princenhage, sectie T, nummers:
- 330, groot 1.61.90 ha;
- 332, groot 1.43.20 ha;
- 333, groot 0.85.95 ha;
Totaal groot 3.91.05 ha.

Ruilverkaveling Weerijs - Zuid:
De percelen hebben de kadastrale aanduiding dat er als gevolg van de wet WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) herverkavelingskosten te verwachten zijn. Deze kosten worden zodra de Lijst der Geldelijke Regelingen Weerijs Zuid onherroepelijk is in één keer verrekend. De eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de huidige eigenaar.

Bestemmingsplan landbouwgrond:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013" van de gemeente Breda en heeft daarin de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Landschapswaarden", de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie", de gebiedsaanduiding "overige zone - beperkingen veehouderij" en deels de gebiedsaanduidingen "wetgevingzone – zoekgebied behoud en herstel van watersystemen" en gebiedsaanduiding "wetgevingzone – zoekgebied ecologische verbindingszone". Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 13 juli 2013 en is (deels) onherroepelijk in werking.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige ruimtelijke plannen:
In de verordening ruimte Noord-Brabant (geconsolideerde versie 1 januari 2019) heeft het object de navolgende aanduidingen:
Op de themakaart "Agrarische ontwikkeling en windturbines":
- Aanduiding – Zoekgebied windturbines;
- Aanduiding – Beperkingen veehouderij.
Op de themakaart "Natuur en landschap":
- Structuur – Groenblauwe mantel.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Teeltplan:
2018: Grasland
2019: Grasland
Bron: Boer & Bunder

Bijzonderheden:
Een klein gedeelte van het naast gelegen perceel kadastraal bekend gemeente Princenhage, sectie T, nummer 326, groot.6.16.85 ha heeft in het inpassingsplan "Windenergie A16" van de provincie Noord-Brabant de enkelbestemming "Bedrijf Windturbine" verkregen. Dit inpassingsplan is vastgesteld op 28 september 2018 en geheel in werking. Dit betekent dat er mogelijk een windturbine gerealiseerd kan gaan worden op dit perceel. Zie bijgevoegde schets.

Overig:
- De grond wordt aangeboden exclusief betalingsrechten.

AANGEBODEN DOOR:
Schalk Makelaardij b.v.
Sint-Bavostraat 39a
4891 CG Rijsbergen
Tel: 076-5937000
Fax: 076-5966177
E-mail: agro@schalkmakelaardij.nl

CONTACTGEGEVENS:
Bob Michielsen
Tel: 076-5937000 / 06-30082306
E-mail: bob@schalkmakelaardij.nl
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht onder voorbehoud

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 91 a 5 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Princenhage
Sectie
T
Perceel
330
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Princenhage
Sectie
T
Perceel
332
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Princenhage
Sectie
T
Perceel
333
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken